نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

مزایده و مناقصه

در این بخش میتوانید جدید ترین و آخرین مزایده، مناقصه و آگهی های ثبت احوال را مشاهده کنید

عکس
کد
عنوان
نوع
تاریخ شروع
تاریخ انقضاء
مهلت دریافت اسناد
توضیحات
اطلاعات تکمیلی
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com