نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
جمعه 1402/3/12
|
ساعت

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1402/03/10 | 12:7   | تعداد بازدید : 897
سمینار رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان برگزارشد
سمینار رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان کردستان نهم خرداد ماه با حضور جوکار مدیرکل، معاونین و کارشناسان اداره کل و رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان کردستان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان،در ابتدای این سمینار جوکارضمن بیان این مطلب که موفقیت یک مجموعه نیازمند تلاش تک تک همکاران است، افزود: که این امر سبب رسیدن به اهداف و تحقق ماموریت های سازمان خواهد شد. وی اظهار نمود: هدف همه ما ارائه خدمات بهتر و با کیفیت مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم است و دیدگاه همه ما نگاه خدمتگزاری به مردم و همکاران است. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با اشاره به در پیش بودن انتخابات تاکید کرد: رؤسای ادارات ثبت احوال ضروری است با بی طرفی کامل و به دور از گرایشهای سیاسی و تبلیغاتی تنها به عنوان نماینده ثبت احوال در هیئت اجرایی حضور یابند. وی ضمن اشاره به رعایت سلسله مراتب اداری، تصریح نمود: کارمندان باید مشکلات خود را از طریق رؤسای ادارات به اداره کل منعکس کنند. جوکار پس از بیان اهمیت تحقق اهداف طرح تحرک سال جاری، اظهار داشت: مسئولین ثبت احوال استان ضروری است در نهایت دقت برنامه ها را مطالعه نموده و نسبت به عملیاتی سازی و اجرای آن اقدام نمایند. وی دقت در زمان پاسخگویی به استعلامات را ضروری دانست و افزود: مکاتبات اداره کل باید در موعد مقرر پاسخ داده شود. .مدیرکل ثبت احوال استان کردستان رعایت صرفه جویی در تمامی امورات را با توجه به اعتبارات سال جاری ضروری دانست و تصریح نمود: این امر در بررسی عملکرد ادارات مد نظر قرار می‌گیرد. وی ضمن تاکید بر ارسال به موقع کارکرد هر ماه تا روز سوم ماه بعد، اظهار نمود: این امر سبب گردآوری به موقع آمارها و انعکاس آن در موعد مقرر به سازمان خواهد شد. جوکار ضمن بیان ضرورت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان، تصریح نمود: اعلام وصول کارتهای هوشمند ملی صادر شده باید در دفاتر در اسرع وقت انجام شود. وی بر ضرورت جلوگیری از تزلزل اسناد هویتی ثبت احوال تاکید نمود و افزود: بویژه در پرونده های ابطال و صدور باید نهایت دفاع از اسناد هویتی صورت گیرد. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان، ضمن اشاره به بهای بالای اسناد هویتی و شناسنامه ها، تاکید نمود: عملکرد ادارات در زمینه اسناد و شناسنامه های باطل شده در ارزشیابی سالانه رؤسای ادارات تاثیر داده خواهد شد. وی با بیان اینکه طرح سببی- نسبی یکی از برنامه های طرح تحرک سال جاری است، تصریح نمود: اجرای این طرح و تحقق آمارهای مدنظر توسط ادارات ثبت احوال استان جزء وظایف آنها می باشد. جوکار ضمن اشاره به لزوم درج آخرین نشانی در سامانه سهیم، تاکید نمود: تمامی کارکنان ثبت احوال استان در ارائه خدمات به شهروندان باید آدرس متقاضی را با آدرس موجود در سامانه استعلام تطبیق دهند. درادامه سمینار پس از بیان مشکلات و چالشها توسط رؤسای ادارات، معاونین و سایر مسئولین اداره کل به سؤالات و مشکلات آنها پاسخ دادند....
تاریخ و ساعت خبر : 1402/03/11 | 11:6   | تعداد بازدید : 1785
اولین جلسه هماهنگی اجرای برنامه عملیاتی سازمان در سال 1402
اولین جلسه هماهنگی اجرای برنامه عملیاتی سازمان در سال 1402 روزیازدهم خردادماه با حضور جوکار مدیرکل ثبت احوال کردستان، معاونان و کارشناسان اداره کل ثبت احوال استان در دفترمدیر کل تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی ثبت احوال کردستان، جوکار تلاش مدیران ستادی و روسای ادارات تابعه برای اجرای صحیح و بموقع فعالیتهای برنامه عملیاتی سازمان در سال جاری را ضروری دانست. در ادامه برنامه عملیاتی سازمان در سال 1402قرائت گردید و مسئول هر برنامه و فعالیت در سطح استان تعیین شد....
تاریخ و ساعت خبر : 1402/03/10 | 12:7   | تعداد بازدید : 897
سمینار رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان برگزارشد
سمینار رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان کردستان نهم خرداد ماه با حضور جوکار مدیرکل، معاونین و کارشناسان اداره کل و رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان کردستان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان،در ابتدای این سمینار جوکارضمن بیان این مطلب که موفقیت یک مجموعه نیازمند تلاش تک تک همکاران است، افزود: که این امر سبب رسیدن به اهداف و تحقق ماموریت های سازمان خواهد شد. وی اظهار نمود: هدف همه ما ارائه خدمات بهتر و با کیفیت مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم است و دیدگاه همه ما نگاه خدمتگزاری به مردم و همکاران است. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با اشاره به در پیش بودن انتخابات تاکید کرد: رؤسای ادارات ثبت احوال ضروری است با بی طرفی کامل و به دور از گرایشهای سیاسی و تبلیغاتی تنها به عنوان نماینده ثبت احوال در هیئت اجرایی حضور یابند. وی ضمن اشاره به رعایت سلسله مراتب اداری، تصریح نمود: کارمندان باید مشکلات خود را از طریق رؤسای ادارات به اداره کل منعکس کنند. جوکار پس از بیان اهمیت تحقق اهداف طرح تحرک سال جاری، اظهار داشت: مسئولین ثبت احوال استان ضروری است در نهایت دقت برنامه ها را مطالعه نموده و نسبت به عملیاتی سازی و اجرای آن اقدام نمایند. وی دقت در زمان پاسخگویی به استعلامات را ضروری دانست و افزود: مکاتبات اداره کل باید در موعد مقرر پاسخ داده شود. .مدیرکل ثبت احوال استان کردستان رعایت صرفه جویی در تمامی امورات را با توجه به اعتبارات سال جاری ضروری دانست و تصریح نمود: این امر در بررسی عملکرد ادارات مد نظر قرار می‌گیرد. وی ضمن تاکید بر ارسال به موقع کارکرد هر ماه تا روز سوم ماه بعد، اظهار نمود: این امر سبب گردآوری به موقع آمارها و انعکاس آن در موعد مقرر به سازمان خواهد شد. جوکار ضمن بیان ضرورت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان، تصریح نمود: اعلام وصول کارتهای هوشمند ملی صادر شده باید در دفاتر در اسرع وقت انجام شود. وی بر ضرورت جلوگیری از تزلزل اسناد هویتی ثبت احوال تاکید نمود و افزود: بویژه در پرونده های ابطال و صدور باید نهایت دفاع از اسناد هویتی صورت گیرد. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان، ضمن اشاره به بهای بالای اسناد هویتی و شناسنامه ها، تاکید نمود: عملکرد ادارات در زمینه اسناد و شناسنامه های باطل شده در ارزشیابی سالانه رؤسای ادارات تاثیر داده خواهد شد. وی با بیان اینکه طرح سببی- نسبی یکی از برنامه های طرح تحرک سال جاری است، تصریح نمود: اجرای این طرح و تحقق آمارهای مدنظر توسط ادارات ثبت احوال استان جزء وظایف آنها می باشد. جوکار ضمن اشاره به لزوم درج آخرین نشانی در سامانه سهیم، تاکید نمود: تمامی کارکنان ثبت احوال استان در ارائه خدمات به شهروندان باید آدرس متقاضی را با آدرس موجود در سامانه استعلام تطبیق دهند. درادامه سمینار پس از بیان مشکلات و چالشها توسط رؤسای ادارات، معاونین و سایر مسئولین اداره کل به سؤالات و مشکلات آنها پاسخ دادند....
تاریخ و ساعت خبر : 1402/03/04 | 13:50   | تعداد بازدید : 386
دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با فرماندارشهرستان سروآباد
علی جوکار مدیر کل ثبت احوال استان کردستان روز سوم خرداد ماه با حسن زارعی فرماندار شهرستان سروآباد دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان، در این دیدار جوکار پس از ارائه گزارشی از عملکرد اداره ثبت احوال شهرستان سروآباد درزمینه وقایع حیاتی چهارگانه، به بیان وضعیت عمرانی این اداره پرداخت. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان در ادامه با فرماندار شهرستان سروآباد در زمینه اختصاص اعتبارات تملک دارائی و سرمایه ای رایزنی نمود....
تاریخ و ساعت خبر : 1402/03/03 | 12:3   | تعداد بازدید : 3858
دیدار مدیرکل ثبت احوال استان با همکارفرزند جانباز
بمناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهرجوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با خانواده همکار فرزند جانبازعالمه فرخنده پی شاغل در ثبت احوال مریوان دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان ، جوکار در این دیدار با بیان اینکه همه ما مدیون ایثارگری شهدا و رزمندگان هستیم، افزود: بر ما تکلیف و وظیفه است از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران قدردانی نماییم تا بتوانیم به آنها ادای دین کنیم. در پایان این دیداراز همکار فرزند جانباز عالمه فرخنده پی با اهدای لوح وهدیه تقدیر بعمل آمد....
.:: پورتال ادارات تابعه ثبت احوال استان کردستان ::.

آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com