نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
جمعه 1402/7/7
|
ساعت

ثبت وفات ایرانیان خارجی
  • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : 30 دقیقه
  • ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
  • عداد بار مراجعه حضوری : 1 بار

ماده 22 قانون ثیت احوال کشور

وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.

هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.

1- نزدیکترین خویشاوند متوفی .
2- متصدی یا صاحب مکانی که فوت در آنجا اتفاق افتاده است یا نماینده او .
3- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است .

نحوه مراجعه و مدارک موردنیاز برای ثبت فوت در خارج از کشور .

متقاضی می بایست به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین مأمور کنسولی مراجعه نماید .
مدارک مورد نیاز:
1 - ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی (در صورتیکه صادر شده باشد).
2- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت .
تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت ( رونوشت خلاصه فوت ) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای ثبت فوت در داخل کشور . .

1 - ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی متوفی(در صورتیکه مهر شده باشد) .
2- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی رسیده باشد.
3- ارائه گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی . تذکر : در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت فوت ادارات ثبت احوال موظف هستند تا از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه در این خصوص اقدام نمایند.
4- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری برای هر برگ گواهی وفات .
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com