نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1402/9/14
|
ساعت

المثنی کارت هوشمند ملی
توجه: قبل از مطالعه و اقدام برای صدور کارت هوشمند ملی برای اطلاع از مدارک مفقودی خود به سامانه زیر مراجعه نمایید.
سامانه اطلاع از وضعیت مدارک مفقود شده


چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود..
توجه
برای صدور المثنی کارت هوشمند ملی حضور شخص متقاضی جهت اخذ اثر انگشت و احراز اصالت مدارک لازم و ضروری میباشد.

مدارک لازم

  • اصل شناسنامه متقاضی
  • اخذ عکس متقاضی به صورت فایل کامپیوتری
  • تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان
  • واریز فیش بانکی طبق تعرفه مشخص
فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com