نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1399/12/12
|
ساعت

تعرفه خدمات ثبت احوال

تعرفه خدمات ثبت احوال مطابق قانون بودجه سال 1398
کد خدمت
نوع خدمت
عنوان خدمت
هزینه
221
خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ثبت ولادت وصدورشناسنامه اوليه (نوزاد ) درمهلت قانوني(15) روز وهمجنين مشمولين ماده 45 قانون ثبت احوال
100000
222
خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( تا3 ماه) بهمراه صدورشناسنامه نوزاد ( از16 روزتا 3ماه)
300000
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com