نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/6/30
|
ساعت

1400/04/21  |    8:38  |   5993 |    کد خبر 7121 |     چاپ خبر

پروژه پایگاه اطلاعات سببی و نسبی در ادارات ثبت احوال استان کردستان اجرا می شودجوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با بیان اینکه پروژه ایجاد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی یکی از برنامه های بزرگ سازمان ثبت احوال است افزود: اجرای این پروژه به زودی در ادارات ثبت احوال استان آغازمی شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، جوکار روز بیستم تیرماه در دیدار با رستم پور فرماندار شهرستان بانه ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه ثبت احوال و نقش آن در دولت الکترونیک ، تصریح نمود: اجرای چنین برنامه‌ها و اهداف بزرگی مستلزم تامین اعتبارات مورد نیازمی باشد. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با بیان اینکه هم اکنون 95.6 درصد از جمعیت واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی در استان نسبت به تکمیل درخواست کارت خود اقدام نموده اند، از فرماندار بانه درخواست کرد که ثبت احوال را در خصوص تشویق و هدایت افراد باقیمانده یاری دهد. رستم پور فرماندار بانه نیز در این دیدار ضمن بیان اهمیت اهداف، برنامه‌ها و خدمات ثبت احوال، در زمینه تامین اعتبار لازم جهت تغییر و استاندارد سازی فضای داخلی و تجهیز اداره ثبت احوال بانه قول مساعد داد.
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com