نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
پنج شنبه 1400/4/3
|
ساعت1400/02/30  |    9:4  |   273 |    کد خبر 6108 |     چاپ خبر

مصاحبه خبری مدیر کل ثبت احوال کردستان به مناسبت روز ملی جمعیتحسن صومی مدیر کل ثبت احوال استان کردستان به مناسبت سی ام اردیبهشت ماه (روز ملی جمعیت) با واحد خبر مرکز سیمای استان مصاحبه نمود. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، صومی در این مصاحبه ضمن تشریح برنامه های ثبت احوال استان در روز ملی جمعیت، به بیان آمار مقایسه ای ثبت وقایع حیاتی درسالهای 98 و 99 پرداخت.
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com