نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

1399/07/24  |    11:20  |   2485 |    کد خبر 2072 |     چاپ خبر

نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری عاملین ذیحسابنرم افزار حسابداری عاملین ذیحساب ادارات ثبت احوال استان کردستان روزهای بیست و دوم و بیست و سوم مهرماه در اداره کل ثبت احوال استان کردستان نصب و راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، پس از نصب و راه اندازی این نرم افزار دوره آموزشی کار با آن برای عاملین ذیحساب، کارپرداز و همکاران ذیحسابی برگزار گردید.
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com