نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

1399/04/04  |    8:32  |   888 |    کد خبر 1051 |     چاپ خبر

بازدید مدیرکل ازاداره ثبت احوال کرانیصومی مدیرکل ثبت احوال کردستان روز بیست و چهارم تیرماه ماه از اداره ثبت احوال بخش کرانی بازدید بعمل آورد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان، در این بازدید که عبداللهی ذیحساب ثبت احوال استان نیزحضور داشت مدیرکل ثبت احوال استان پس ازبررسی نحوه انجام امور وخدمت رسانی به ارباب رجوع، از تعمیرات جدید اداره ثبت احوال کرانی بازدید نمود
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com