نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

1399/01/20  |    20:40  |   166 |    کد خبر 1035 |     چاپ خبر

تقدیر استاندارکردستان از مدیر کل ثبت احوال استانمرادنیا استاندار کردستان اززحمات و تلاش حسن صومی مدیرکل ثبت احوال استان در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیرو تشکرنمود.
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com