نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

ارتباط با ما
نشانی:
سنندج، خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی:
66197-35313
تلفن:
08733285827 ; 08733285825   
فکس:
08733282608
نشانی الکترونیکی:
kordestan@sabteahval.ir
شبکه های اجتماعی:

آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com