نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

آمار ثبت احوال

سالنامه آمار های جمعیتی استان کردستان


برای دریافت سالنامه هر سال روی لینک های زیر کلیک کنید

سالنامه 1394

سالنامه 1395

سالنامه 1396

سالنامه 1397

سالنامه 1398

سالنامه 1399


آمار رویدادهای حیاتی به تفکیک


شهر را انتخاب کنید


ماه را انتخاب کنید

آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com