نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
جمعه 1402/7/7
|
ساعت

اهداف و ماموریت های ثبت احوال

  ماموریت سازمان

 • ثبت وقایع حیاتی
 • اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان
 • تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور

  اهداف کلی و بلند مدت

 • فراهم آوردن موجبات شناسایی هویت مردم و ثبت وقایع حیاتی
 • دستیابی به اطلاعات کافی از نیروی انسانی کشور
 • ایجاد پیوند بین بخشهای نظام و مردم با حکومت
 • تغییرات بنیادی در نظام ثبت احوال کشور
 • بازسازی اسناد مناطق جنگی و بازسازی و نوسازی عمرانی
 • حل مشکلات اسنادی مهاجرین جنگ تحمیلی، مهاجرین و پناهندگان عراقی و افغانی و معاودین عراقی
 • اصلاح تشکیلات و بهبود روش در بخشهای مختلف سازمان و توسعه تشکیلات تا سطح بخشداریها
 • ایجاد فضای مناسب خدمتی در مرکز و استانها
 • استفاده از ظرفیتهای ارگانهای ذیربط و افزایش کمی و کیفی و نیروهای سازمان متناسب جامعه انقلاب و جمعیت کشور
 • تغییر در قانون ثبت احوال و تهیه آئین نامه مناسب اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و مراقبت کامل از اسناد
 • ابطال شناسنامه های موهوم – تکراری – جعلی –غصبی در جریان و از اعتبار ساقط کردن المثنی ها
 • اعمال مقررات کیفری درمورد تخلفات و سوء استفاده از شناسنامه ها و اسناد
 • اصلاحات ضروری در ثبت احوال کشور به صورت ضربتی
 • تسریع امور ارگانهای اجرائی مملکت برای خدمت دهی در قالب برنامه های رفاهی و اجتماعی نظام
 • کمک به اعمال سیاستهای جمعیتی در برنامه 5 ساله کشور ( کنترل موالید- فاصله گذاری – اسکان جمعیت)
 • کمک به تحقق اهداف کلی و کمی برنامه 5 ساله کشور
 • پوشش کامل کشور به لحاظ خدمات (جوامع شهری –روستایی –عشایری)
 • مساعدت به هماهنگی طرحهای انفورماتیک جمعیتی کشور
 • مساعدت به ایجاد نظام های مالیاتی، طب ملی، نظام وظیفه، استخدام، و ...
 • ثبت سریع و دقیق و گردش سریع اطلاعات در نظام
 • کنترل و حفاظت از اسناد و مدارک هویتی و تابعیتی
 • نوسازی سیستم و ایمن سازی و بهسازی اسناد سجلی
 • حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
 • جلوگیری از جعل اسناد توسط اتباع خارجی و وابستگان به بیگانه

  خط مشی های کلی

  جهت تامین اهداف اعمال موارد زیر ضروری است:
 • ثبت وقایع چهارگانه جمعیت و تجزیه و تحلیل و استنتاج لازم
 • تعویض شناسنامه های قدیمی موجود و صدور شناسنامه های موالید
 • ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی به منظور دریافت و نگهداری اطلاعات سجلی و ارائه خدمات سجلی و اطلاعاتی
 • ارائه خدمات فردی (مدارک شخصی و موقعیت اجتماعی را مبتنی بر واقعیتها مشخص می کند.)
 • ارائه خدمات عمومی (اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک ثبت زمینه آمارهای حیاتی برای مسئولان است.)
 • شناخت ایلات و عشایر و طوایف در سراسر ایران بویژه شرق کشور
 • شناخت خارجیان مقیم و ایرانیان مقیم خارج
 • صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی
 • استفاده از اطلاعات 75 ساله ذخیره شده درثبت احوال
 • شناخت هویتی افراد کشور
 • جمع آوری و تهیه آمارهای انسانی سراسر کشور و انتشار آن
 • تخصیص شماره شناسنامه اختصاصی (شماره شناسائی یا کدملی) که شماره منحصر به فرد برای ایرانیان که کلید دستیابی به اطلاعات است.
 • بازنشستگی، بسیج نظامی، بیمه تحصیلی، سجل کیفری
 • مساعدت به منطقی کردن نظام تشکیلاتی و تغییر تشکیلات و سازماندهی جدید و جلوگیری از کارهای تکراری
 • مساعدت به تقویت بنیه انسانی دفاعی کشور (سربازگیری) و اجرای مصوبات شورایعالی پشتیبانی جنگ در این ارتباط
 • مشارکت در انگشت نگاری غیر عمومی، نگهداری و اعمال کلاسمان آثار انگشتان در اسناد
آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com