نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
جمعه 1401/2/30
|
ساعت

شعار سال

ثبت وقایع حیاتی

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/28 | 9:32   | تعداد بازدید : 226
برگزاری همایش هفته ملی جمعیت
همایش هفته ملی جمعیت روز بیست و ششم اردیبهشت ماه با حضور مدیرکل ثبت احوال احوال استان و جمعی از مسئولین و کارشناسان ارگانهای مختلف در سالن آمفی تئاتر بیمارستان بعثت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان، در این همایش دکتر عبدالملکی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، ضمن تقدیر و تشکر از حضور میهمانان و شرکت کنندگان در همایش، امنیت ملی را یکی از مولفه های مهم سیاستهای جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران دانست. همچنین لیلا آژیر، مشاور و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کردستان، با اشاره به فرصت 5 تا 7 ساله جبران کمبود جمعیت در کشور، بر تلاش همه ارگانها در جهت ترمیم سیاه چاله جمعیتی تاکید و از وجود چالشهای جدی در مسیر افزایش جمعیت ابراز نگرانی کرد....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/27 | 11:46   | تعداد بازدید : 2009
دیدار شهردارسنندج با مدیرکل ثبت احوال استان
رشیدی شهردار سنندج روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه با جوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، ، در این دیدار طرفین در مورد موضوعات مختلفی از جمله تکمیل و توسعه فضای سبز و سنگ فرش محوطه اداره کل ثبت احوال استان بحث و گفتگو کردند. ...
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/27 | 11:44   | تعداد بازدید : 2486
دیدار مدیرکل ثبت احوال استان با فرماندار سنندج
جوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه با حسن عسکری سرپرست فرمانداری سنندج دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، جوکار در این دیدار پس از تبریک انتصاب فرماندار سنندج به بیان مشکلات اداره ثبت احوال این شهرستان پرداخت. وی همچنین در زمینه تخصیص اعتبارات تملک دارایی و تامین مکان مورد نیاز برای اداره ثبت احوال منطقه یک سنندج با سرپرست فرمانداری این شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخت....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/21 | 13:7   | تعداد بازدید : 4194
دیدار بخشدار بخش کلاترزان شهرستان سنندج با مدیرکل ثبت احوال استان
حامد راست خدیو بخشدار بخش کلاترزان شهرستان سنندج روز بیست و یکم اردیبهشت ماه با جوکار مدیرکل ثبت احوال استان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان، جوکاردر این دیدار ضمن اشاره به همکاری ثبت احوال با مجموعه وزارت کشور در برگزاری انتخابات، اظهار داشت: ثبت احوال با ارائه خدمات هویتی متعدد به شهروندان همواره زمینه مشارکت حداکثری آنان را فراهم آورده است. وی ضمن بیان مشکلات ثبت احوال بخش کلاترزان، یکی از مشکلات این اداره را نداشتن ساختمان اداری مستقل دانست و خواستار حل آن شد. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با اشاره به اینکه ثبت احوال کلاترزان فاقد خودروی اداری می باشد، افزود: در راستای حل این مشکل رایزنی لازم با فرمانداری سنددج و سازمان ثبت احوال کشورصورت گرفته است. حامد راست خدیو بخشدار بخش کلاترزان شهرستان سنندج با بیان اینکه ثبت احوال به قشروسیعی از مردم ارائه خدمت می کند، تصریح نمود: ثبت احوال بخش کلاترزان از لحاظ رضایتمندی مراجعین، مردم داری و اخلاق مداری در وضعیت بسیارمطلوبی قرار دارد. وی همچنین اظهار داشت: رایزنی و مکاتبات لازم جهت اختصاص ساختمان اداری مستقل از محل ساختمانهای اداری بلااستفاده موجود صورت گرفته است....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/28 | 9:32   | تعداد بازدید : 226
برگزاری همایش هفته ملی جمعیت
همایش هفته ملی جمعیت روز بیست و ششم اردیبهشت ماه با حضور مدیرکل ثبت احوال احوال استان و جمعی از مسئولین و کارشناسان ارگانهای مختلف در سالن آمفی تئاتر بیمارستان بعثت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان، در این همایش دکتر عبدالملکی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، ضمن تقدیر و تشکر از حضور میهمانان و شرکت کنندگان در همایش، امنیت ملی را یکی از مولفه های مهم سیاستهای جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران دانست. همچنین لیلا آژیر، مشاور و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کردستان، با اشاره به فرصت 5 تا 7 ساله جبران کمبود جمعیت در کشور، بر تلاش همه ارگانها در جهت ترمیم سیاه چاله جمعیتی تاکید و از وجود چالشهای جدی در مسیر افزایش جمعیت ابراز نگرانی کرد....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/27 | 11:46   | تعداد بازدید : 2009
دیدار شهردارسنندج با مدیرکل ثبت احوال استان
رشیدی شهردار سنندج روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه با جوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، ، در این دیدار طرفین در مورد موضوعات مختلفی از جمله تکمیل و توسعه فضای سبز و سنگ فرش محوطه اداره کل ثبت احوال استان بحث و گفتگو کردند. ...
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/27 | 11:44   | تعداد بازدید : 2486
دیدار مدیرکل ثبت احوال استان با فرماندار سنندج
جوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه با حسن عسکری سرپرست فرمانداری سنندج دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، جوکار در این دیدار پس از تبریک انتصاب فرماندار سنندج به بیان مشکلات اداره ثبت احوال این شهرستان پرداخت. وی همچنین در زمینه تخصیص اعتبارات تملک دارایی و تامین مکان مورد نیاز برای اداره ثبت احوال منطقه یک سنندج با سرپرست فرمانداری این شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداخت....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/21 | 13:7   | تعداد بازدید : 4194
دیدار بخشدار بخش کلاترزان شهرستان سنندج با مدیرکل ثبت احوال استان
حامد راست خدیو بخشدار بخش کلاترزان شهرستان سنندج روز بیست و یکم اردیبهشت ماه با جوکار مدیرکل ثبت احوال استان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال کردستان، جوکاردر این دیدار ضمن اشاره به همکاری ثبت احوال با مجموعه وزارت کشور در برگزاری انتخابات، اظهار داشت: ثبت احوال با ارائه خدمات هویتی متعدد به شهروندان همواره زمینه مشارکت حداکثری آنان را فراهم آورده است. وی ضمن بیان مشکلات ثبت احوال بخش کلاترزان، یکی از مشکلات این اداره را نداشتن ساختمان اداری مستقل دانست و خواستار حل آن شد. مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با اشاره به اینکه ثبت احوال کلاترزان فاقد خودروی اداری می باشد، افزود: در راستای حل این مشکل رایزنی لازم با فرمانداری سنددج و سازمان ثبت احوال کشورصورت گرفته است. حامد راست خدیو بخشدار بخش کلاترزان شهرستان سنندج با بیان اینکه ثبت احوال به قشروسیعی از مردم ارائه خدمت می کند، تصریح نمود: ثبت احوال بخش کلاترزان از لحاظ رضایتمندی مراجعین، مردم داری و اخلاق مداری در وضعیت بسیارمطلوبی قرار دارد. وی همچنین اظهار داشت: رایزنی و مکاتبات لازم جهت اختصاص ساختمان اداری مستقل از محل ساختمانهای اداری بلااستفاده موجود صورت گرفته است....
.:: پورتال ادارات تابعه ثبت احوال استان کردستان ::.

آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره کل ثبت احوال کردستان
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com